Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại MobiFone

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại MobiFone

Doanh nghiệp 15/09/2022, 11:14

Theo Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, MobiFone là doanh nghiệp liên quan đến tồn tại trong hoạt động quản lý đất kém hiệu quả, để phát sinh nợ phải thu quá hạn lớn, chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính.