'Mưa' cổ tức bằng tiền mặt chốt trong tháng tới: Những doanh nghiệp trả cao nhất gọi tên Bảo Việt và Sabeco

"Mưa" cổ tức bằng tiền mặt chốt trong tháng tới: Những doanh nghiệp trả cao nhất gọi tên Bảo Việt và Sabeco

Doanh nghiệp 21/11/2022, 16:40

Một số DN trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ trên 15% trong giai đoạn này có: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS) tỷ lệ 30%,...