Chỉ 7,5% trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được xếp hạng tín nhiệm trong 4 tháng đầu năm

Chỉ 7,5% trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được xếp hạng tín nhiệm trong 4 tháng đầu năm

Bất động sản 13/05/2024, 13:10

4 tháng đầu năm 2024 ghi nhận có 31 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.050 tỷ đồng. Tuy nhiên, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chỉ chiếm 7,5%...

Hơn 13.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong quý I/2024

Hơn 13.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong quý I/2024

Doanh nghiệp 08/04/2024, 12:24

Báo cáo của VBMA cho thấy, tính đến ngày 01/4/2024, có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 8.745 tỷ đồng trong tháng 3/2024. Lũy kế từ đầu năm đến...

Hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tuần thứ 3 tháng 3/2024

Hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tuần thứ 3 tháng 3/2024

Doanh nghiệp 20/03/2024, 21:01

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến ngày đáo hạn trong tuần thứ 3 của tháng 3 là 6.580 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Golden Hills sẽ phải đáo hạn 5.670 tỷ đồng.