Nhà Khang Điền đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính, tập trung triển khai các dự án lớn

Nhà Khang Điền đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính, tập trung triển khai các dự án lớn

Bất động sản 09/09/2022, 06:55

Áp lực tăng trưởng khiến Nhà Khang Điền phải đẩy mạnh mô hình đại dự án. Tuy nhiên, trước mắt các dự án quy mô nhỏ sẽ đóng góp chính cho doanh nghiệp

Nhà Khang Điền muốn vay 800 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Nhà Khang Điền muốn vay 800 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Doanh nghiệp 23/08/2022, 07:25

HĐQT Nhà Khang Điền vừa thông qua nghị quyết phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 3 năm, không có tài sản đảm bảo.