Lưu ý về giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình

Lưu ý về giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình

Bất động sản 07/06/2024, 13:00

Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp

Doanh nghiệp 16/05/2024, 09:00

Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 215/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp...

Các tranh chấp đất đai phải thực hiện hòa giải trước khi ra tòa theo Luật đất đai 2024

Các tranh chấp đất đai phải thực hiện hòa giải trước khi ra tòa theo Luật đất đai 2024

Bất động sản 15/02/2024, 10:40

Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định trước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai...

Trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ theo quy định hiện nay

Trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ theo quy định hiện nay

Bất động sản 17/11/2023, 08:57

Tại khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định...

Giải quyết tranh chấp khi bị hàng xóm lấn chiếm đất

Giải quyết tranh chấp khi bị hàng xóm lấn chiếm đất

Bất động sản 08/11/2023, 11:00

Điều 202 và 203 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau: Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua...