Rà soát dự án chậm tiến độ của Trung Nguyên Legend tại Lâm Đồng

Rà soát dự án chậm tiến độ của Trung Nguyên Legend tại Lâm Đồng

Bất động sản 21/05/2022, 06:56

Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend đã chậm tiến độ 3 năm, hiện vẫn chưa tiến hành đầu tư xây dựng…