Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/3: Đồng USD ở mức cao nhất tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/3: Đồng USD ở mức cao nhất tuần

Tài chính - Ngân hàng 16/03/2024, 09:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/3: Đồng USD tăng, lấy lại mốc 103

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/3: Đồng USD tăng, lấy lại mốc 103

Tài chính - Ngân hàng 15/03/2024, 09:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/3: Đồng USD quay đầu giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/3: Đồng USD quay đầu giảm

Tài chính - Ngân hàng 14/03/2024, 09:55

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,17%, xuống mốc102,79.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/3: Đồng USD tăng nhẹ sau dữ liệu lạm phát

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/3: Đồng USD tăng nhẹ sau dữ liệu lạm phát

Tài chính - Ngân hàng 13/03/2024, 09:40

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/3: Đồng USD liệu có tiếp tục chịu áp lực giảm?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/3: Đồng USD liệu có tiếp tục chịu áp lực giảm?

Tài chính - Ngân hàng 11/03/2024, 09:55

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 102,74.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/3: Đồng USD giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/3: Đồng USD giảm

Tài chính - Ngân hàng 08/03/2024, 08:57

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/3: Đồng USD sụt giảm sau tuyên bố của Chủ tịch Fed

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/3: Đồng USD sụt giảm sau tuyên bố của Chủ tịch Fed

Tài chính - Ngân hàng 07/03/2024, 09:37

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/3: Đồng USD sụt giảm so với Euro

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/3: Đồng USD sụt giảm so với Euro

Tài chính - Ngân hàng 05/03/2024, 09:35

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/3: Đồng USD dự báo ổn định ở mức 103 -104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/3: Đồng USD dự báo ổn định ở mức 103 -104

Tài chính - Ngân hàng 04/03/2024, 08:30

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,89.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/3: Đồng USD "giằng co" ở mức 103

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/3: Đồng USD "giằng co" ở mức 103

Tài chính - Ngân hàng 03/03/2024, 09:30

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,05%, xuống mức 103,89.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/3: Đồng USD giảm sau dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/3: Đồng USD giảm sau dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến

Tài chính - Ngân hàng 02/03/2024, 09:35

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/2: Đồng USD ổn định

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/2: Đồng USD ổn định

Tài chính - Ngân hàng 28/02/2024, 09:42

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/2: Đồng USD giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/2: Đồng USD giảm

Tài chính - Ngân hàng 27/02/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/2: Đồng USD đứng ở mốc 103

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/2: Đồng USD đứng ở mốc 103

Tài chính - Ngân hàng 26/02/2024, 09:40

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,96.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/2: Đồng USD điều chỉnh giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/2: Đồng USD điều chỉnh giảm

Tài chính - Ngân hàng 25/02/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,32%, xuống mức 103,96.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/2: Đồng USD tăng không đáng kể

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/2: Đồng USD tăng không đáng kể

Tài chính - Ngân hàng 24/02/2024, 10:15

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/2: Đồng USD tiếp tục trượt dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/2: Đồng USD tiếp tục trượt dốc

Tài chính - Ngân hàng 23/02/2024, 09:55

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/2: Đồng USD rớt mốc 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/2: Đồng USD rớt mốc 104

Tài chính - Ngân hàng 22/02/2024, 09:42

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/2: Đồng USD sụt giảm sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/2: Đồng USD sụt giảm sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất

Tài chính - Ngân hàng 21/02/2024, 10:09

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/2: Đồng USD gần như không đổi

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/2: Đồng USD gần như không đổi

Tài chính - Ngân hàng 20/02/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,02%,...