Chiến lược kinh doanh sáng tạo đưa Masterise Homes đạt top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Chiến lược kinh doanh sáng tạo đưa Masterise Homes đạt top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Thương hiệu 27/10/2021, 13:33

Nhìn lại năm 2020 - 2021, dễ thấy đại dịch không làm gián đoạn chiến lược kinh doanh của Masterise Homes. Đơn vị này liên tục có nhiều...