Novaland bác bỏ văn bản sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Novaland bác bỏ văn bản sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Doanh nghiệp 24/10/2022, 20:10

Novaland cho biết, văn bản lan truyền trên MXH là thông tin cũ liên quan đến một dự án từ năm 2020 và hiện nay dự án này đang được xem xét, giải quyết.