Agribank sắp phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn

Agribank sắp phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn

Tài chính - Ngân hàng 14/12/2022, 13:15

Thời gian qua, nhiều ngân hàng trong nước có kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng để tăng vốn cấp 2, tạo thêm nguồn vốn dài hạn...