Topic : Wolfoo

Lùm xùm vụ tranh chấp bản quyền giữa bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig

Lùm xùm vụ tranh chấp bản quyền giữa bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig

Thương hiệu 28/08/2022, 21:27

Vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig đến hồi kịch tính, chủ sở hữu của Wolfoo là Sconnect cùng lúc khởi kiện Entertainment One...