Topic : Xây dựng SCG

ĐHCĐ Xây dựng SCG: Chi trả cổ tức 20%, tăng vốn, đặt mục tiêu lớn cho chiến lược phát triển dài hạn

ĐHCĐ Xây dựng SCG: Chi trả cổ tức 20%, tăng vốn, đặt mục tiêu lớn cho chiến lược phát triển dài hạn

Doanh nghiệp 25/06/2022, 16:05

Ngày 25/06, CTCP Xây dựng SCG (HNX: SCG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022...

Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên, SCG dự kiến tăng vốn

Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên, SCG dự kiến tăng vốn

Doanh nghiệp 15/06/2022, 20:10

Theo thông tin vừa công bố của Hội đồng Quản trị CTCP Xây dựng SCG (MCK: SCG), SCG sẽ trình phương án dự kiến phát hành tăng vốn...