VinFast sẽ mua lại xe của khách hàng, nhưng chỉ áp dụng xe từ năm 2022

VinFast sẽ mua lại xe của khách hàng, nhưng chỉ áp dụng xe từ năm 2022

Xe và Công nghệ 05/04/2023, 08:30

Các mẫu xe điện VinFast đã qua sử dụng có thể bán lại cho nhà sản xuất, tuy nhiên chính sách này chỉ áp dụng với khách hàng mua xe từ năm 2022 - 2024.