Xem xét miễn kiểm định lần đầu với xe ôtô mới xuất xưởng

Xem xét miễn kiểm định lần đầu với xe ôtô mới xuất xưởng

Xe và Công nghệ 27/05/2022, 06:28

Xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.