Hưởng lợi “sóng” đầu tư công, một cổ phiếu vật liệu xây dựng tăng gấp đôi sau 3 tháng

Hưởng lợi “sóng” đầu tư công, một cổ phiếu vật liệu xây dựng tăng gấp đôi sau 3 tháng

Doanh nghiệp 21/02/2023, 12:40

Kể từ đáy hồi giữa tháng 11/2022, cổ phiếu “vật liệu xây dựng” này đã bật tăng tới 110%, ấn tượng hơn nhiều so với mức tăng 19% của VN-Index.