VnFinance
Thứ năm, 28/12/2023, 19:35 PM

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Chính thức chi trả hơn 708 tỷ đồng cổ tức bằng tiền từ ngày 28/12

Tập đoàn Bảo Việt chi hơn 708 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 9,54%, thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2023.

Bảo Việt chính thức chi trả hơn 708 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cho cổ đông từ ngày 28/12/202

Từ ngày 28/12/2023, Tập đoàn Bảo Việt bắt đầu tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 9,54%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 954 đồng. Với hơn 742 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Việt sẽ chi hơn 708 để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

Trong bối cảnh kinh tế và thị trường toàn cầu có nhiều biến động bất ổn và khó lường, tỉ lệ chi trả cổ tức 9,54% bằng tiền mặt có thể coi là mức cổ tức ổn định và có nhiều tiềm năng không chỉ trong ngành bảo hiểm mà còn trên thị trường chứng khoán hiện nay. Sau đợt trả cổ tức lần này, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

Bảo Việt bắt đầu chi trả cổ tức cho cổ đông từ 28.12 - VNF
Bảo Việt chính thức chi trả hơn 708 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cho cổ đông từ ngày 28/12/202

Là một doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm với khả năng tài chính vững mạnh, Bảo Việt luôn thực hiện đúng các cam kết với cổ đồng, nỗ lực gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào Ngân sách Nhà nước lên đến hơn 28.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng 14,1%

Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,2% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/09/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (15/01/1965 – 15/01/2025), Bảo Việt triển khai chiến lược phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các giá trị mới và chia sẻ các giá trị đó với cộng đồng. Năm 2023, Bảo Việt được công nhận trong bảng xếp hạng tính bền vững doanh nghiệp toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global. Để được đánh giá trong bảng xếp hạng DJSI, Bảo Việt cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trên nhiều yếu tố như: sức khỏe tài chính doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu, tính minh bạch, hoạt động bền vững của doanh nghiệp….

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với khoảng 200 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại www.baoviet.com.vn.


VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance