Vừa bán 30 triệu đơn vị, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen muốn bán nốt 43,1 triệu cổ phiếu HSG

Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán xong 30 triệu cổ phiếu HSG, tạm tính số tiền thu về 505 tỷ đồng. Tổ chức này vừa đăng ký bán toàn bộ 43,1 triệu cổ phiếu HSG từ 4/12. Nếu thành công, tổng lượng bán từ đầu tháng 6 vào khoảng 108,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ hơn 24,3%.

Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa thông báo đã bán xong 30 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) trong thời gian 25/11-1/12. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Trong thời gian này, khối lượng thỏa thuận cổ phiếu HSG là 30,12 triệu đơn vị với tổng giá trị hơn 506 tỷ đồng, tương đương giá bình quân gần 16.820 đồng/cp.

Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa tiếp tục đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu còn sở hữu hơn 43,1 triệu đơn vị, tương đương 9,7% cổ phần. Thời gian thực hiện giao dịch từ 4/12/2020 đến 4/1/2021. Với thị giá 18.350 đồng/cp, tổ chức này dự kiến thu thêm 792 tỷ đồng.

Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã liên tục bán bán cổ phiếu HSG từ 108,1 triệu cổ phiếu (hơn 24,3% vốn) hồi tháng 6 về mức hiện tại. Trong thời gian này, cổ phiếu HSG có đà tăng mạnh từ khoảng 10.000 đồng/cp lên 18.350 đồng/cp.

Hiện Ông Lê Phước Vũ đồng thời làm Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Hoa Sen và Đầu tư Hoa Sen. Cá nhân ông Vũ đang là cổ đông lớn sở hữu 16,72% cổ phần HSG.

Đà tăng giá cổ phiếu còn được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực. Niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7 đến ngày 30/9), công ty ghi nhận doanh thu giảm nhẹ về 27.534 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.151 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm trước.

Huy Lê

Theo Người Đồng Hành

Tin Cùng Chuyên Mục