VnFinance
Thứ bảy, 15/07/2023, 07:51 AM

Yêu cầu hoàn thiện Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin lĩnh vực xuất nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 644/CĐ-TTg nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giải quyết vướng mắc và khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo công điện, trong những năm qua, Chính phủ và Thủ tướng đã ra nhiều văn bản nhằm kiểm soát thủ tục hành chính và định hướng cải cách thủ tục hành chính kết hợp với chuyển đổi số quốc gia. Các biện pháp này đã giảm thiểu và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, từng bước tạo điều kiện để thực hiện thủ tục một cửa, một cửa liên thông và thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giảm thiểu thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Yêu cầu hoàn thiện Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin lĩnh vực xuất nhập khẩu
Ảnh minh họa
 

Tuy nhiên, gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành và địa phương vẫn còn hình thức và chưa đạt hiệu quả cao. Phản ứng chính sách đối với yêu cầu của xã hội còn chậm, và thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực vẫn làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Để khắc phục những vấn đề và hạn chế trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp sau:

Đánh giá, ý kiến, thẩm định và thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ ban hành và duy trì những thủ tục hành chính thực sự cần thiết, với chi phí tuân thủ thấp.

Công bố, công khai đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, để cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết và giám sát việc thực hiện. Thống kê hàng tháng các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.

Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục và giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tính chất và hiệu quả thực hiện; hoàn thành trong tháng 9/2023.

Rà soát và loại bỏ ngay những thủ tục hành chính làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân theo thẩm quyền. Khẩn trương ban hành văn bản thực thi 797 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, 627 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và 445 thủ tục hành chính phải phân cấp theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trong tháng 9/2023.

Xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, để đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. Trước mắt, các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung xử lý dứt điểm 396 phản ánh, kiến nghị theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 8/7/2023 của Chính phủ.

Hiệu quả thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, nhằm cắt giảm và đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ và giảm thiểu ít nhất 20% chi phí tuân thủ.

Đảm bảo nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung lựa chọn cán bộ, công chức có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính cần cung cấp đủ nhân lực chuyên môn hoặc tổ chức đào tạo cho cán bộ, công chức để đảm bảo hiệu quả công tác.

Bộ Tài chính cần hoàn thiện Nghị định quy định về quản lý, kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, cũng như việc kết nối thông tin lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa. Nghị định này sẽ được báo cáo và quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, cần hoàn thiện việc kết nối và chia sẻ thông tin lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh và quá cảnh người theo cơ chế một cửa quốc gia; hoàn thành trong tháng 7/2023.


Giá xăng dầu hôm nay (28/11): Dầu thô quay đầu giảm
Giá xăng dầu hôm nay (28/11): Dầu thô quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (28/11) quay đầu giảm khi nhóm OPEC+ đang xem xét cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn...

Giá cà phê hôm nay 28/11: Robusta tăng trở lại
Giá cà phê hôm nay 28/11: Robusta tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 28/11 trong nước vẫn duy trì nhịp độ, Robusta và Arabica đều tăng tuỳ theo kỳ hạn

Giá heo hơi hôm nay 28/11: Giảm rải rác
Giá heo hơi hôm nay 28/11: Giảm rải rác

Giá heo hơi hôm nay 28/11miền Bắc và miền Trung ghi nhận giảm miền Nam đi ngang

Giá tiêu hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tăng
Giá tiêu hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tăng

Giá tiêu hôm nay 28/11 tại thị trường trong nước tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/11: Đi ngang phiên đầu tuần
Giá heo hơi hôm nay 27/11: Đi ngang phiên đầu tuần

Giá heo hơi hôm nay 27/11 đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền.

Giá cà phê hôm nay 27/11: Thị trường trong nước không đổi
Giá cà phê hôm nay 27/11: Thị trường trong nước không đổi

Giá cà phê hôm nay 27/11 tại thị trường trong nước không có biến động.

Giá tiêu hôm nay 27/11: Duy trì ổn định đầu tuần
Giá tiêu hôm nay 27/11: Duy trì ổn định đầu tuần

Giá tiêu hôm nay 27/11 tại thị trường trong nước ổn định và duy trì ​​​​​​​dao động từ 69.500 - 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25/11: Giảm rải rác tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay 25/11: Giảm rải rác tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 25/11 giảm nhẹ ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên giá đứng yên

Giá cà phê hôm nay 25/11: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều
Giá cà phê hôm nay 25/11: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Giá cà phê hôm nay 25/11 giá cà phê tại thị trường trong nước tăng tiếp phiên thứ hai tại thị trường thế giới Robusta và Arabica trái chiều

Giá tiêu hôm nay 25/11: Đi ngang tại thị trường nội địa
Giá tiêu hôm nay 25/11: Đi ngang tại thị trường nội địa

Giá tiêu hôm nay 25/11 tại các vùng tiêu trọng điểm trong nước giá tiêu đi ngang ổn định

Giá cà phê hôm nay 24/11: Thị trường trong nước hồi phục nhẹ
Giá cà phê hôm nay 24/11: Thị trường trong nước hồi phục nhẹ

Giá cà phê hôm nay 24/11 tại thị trường trong nước hồi phục nhẹ; trên thị trường thế giới, Robusta và Arabica đảo chiều.

Giá tiêu hôm nay 24/11: Ổn định
Giá tiêu hôm nay 24/11: Ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay 24/11 giữ ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 24/11: Biến động trái chiều
Giá heo hơi hôm nay 24/11: Biến động trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 24/11 diễn biến trái chiều từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 23/11: Tiếp tục tăng
Giá tiêu hôm nay 23/11: Tiếp tục tăng

Giá tiêu hôm nay 23/11 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng.

Giá heo hơi hôm nay 23/11: Điều chỉnh không đồng nhất
Giá heo hơi hôm nay 23/11: Điều chỉnh không đồng nhất

Giá heo hơi hôm nay 23/11 thị trường heo hơi biến động không đông nhất

Giá cà phê hôm nay 23/11: Thị trường trong nước giảm
Giá cà phê hôm nay 23/11: Thị trường trong nước giảm

Giá cà phê hôm nay 23/11 tại thị trường trong nước tiếp tục sụt giảm.

Giá vàng thế giới đảo chiều giảm, SJC chạm mốc 72 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới đảo chiều giảm, SJC chạm mốc 72 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (23/11), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đảo chiều giảm khoảng hơn 8 USD/ounce sau phiên tăng mạnh mẽ trước đó....

Giá heo hơi hôm nay 22/11: Giảm tại miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 22/11: Giảm tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay 22/11 giảm tại khu vực miền Nam, miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên đứng giá.

Giá cà phê hôm nay 22/11: Robusta và Arabica có xu hướng giảm
Giá cà phê hôm nay 22/11: Robusta và Arabica có xu hướng giảm

Giá cà phê hôm nay 22/11 giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 500 đồng, thế giới Robusta và Arabica đều có xu hướng giảm

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn