VnFinance
Thứ tư, 06/03/2024, 23:25 PM

11 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng 7,25 nghìn tỷ đồng trong hai tháng đầu năm

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/2/2024, đã có 11 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng 7,25 nghìn tỷ đồng, gấp 8,2 lần so với cùng kỳ năm 2023.

>>> Năm 2023, hai thành viên trong "hệ sinh thái" của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?

Cụ thể, dữ liệu từ Bộ Tài chính cho thấy có 465 mã niêm yết trên thị trường trái phiếu; quy mô giao dịch bình quân tháng 2 đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước; bình quân 2 tháng đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 40,9% so với năm 2023.

11-doanh-nghiep-phat-hanh
11 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng 7,25 nghìn tỷ đồng trong hai tháng đầu năm

Đến ngày 23/2/2024, có 11 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 7,25 nghìn tỷ đồng (gấp 8,2 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 52% (3,75 nghìn tỷ đồng) và xây dựng chiếm 24% (1,7 nghìn tỷ đồng); lãi suất phát hành bình quân 10,26%/năm và kỳ hạn phát hành bình quân 5,5 năm; 52,4% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo. Khối lượng mua lại trước hạn là 9,1 nghìn tỷ đồng (giảm 41,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu là tổ chức (trong nước chiếm 80,6%; nước ngoài chiếm 6,2%); nhà đầu tư cá nhân mua 13%.

Số mã trái phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống đã công bố trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 936 mã trái phiếu của 266 doanh nghiệp với giá trị đăng ký giao dịch đạt 652,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đã có phát sinh giao dịch của 264 mã trái phiếu thuộc 110 tổ chức phát hành; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 333,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 2,2 nghìn tỷ đồng/phiên.


VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance