9 tháng đầu năm, Xuân mai Corp báo lãi hơn 20 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 6 lần vốn chủ sở hữu

Bên cạnh sự tăng trưởng về doanh thu, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Xuân Mai Corp lần lượt đạt 33,6 tỷ đồng và 20,6 tỷ đồng, tăng 24,1% và 41% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, so với mục tiêu lợi nhuận đạt 109,3 tỷ đồng cả năm 2018, thì hiện nay Xuân Mai mới chỉ hoàn thành xấp xỉ 19% kế hoạch.

9 tháng đầu năm, Xuân mai Corp báo lãi hơn 20 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 6 lần vốn chủ sở hữu - Ảnh 1

Mới đây, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã công bố BCTC hợp nhất Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 với kết quả doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu của Xuân Mai Corp ghi nhận 1.244 tỷ đồng, tăng 21,3% so với kỳ trước. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản với 697,3 tỷ đồng, tăng tăng trưởng 2,15 lần. Ngược lại, hoạt động xây lắp mang về 383,6 tỷ đồng, giảm 13,7%, trong khi tổng doanh thu hoạt động bán hàng, sản xuất công nghiệp và dịch vụ lại giảm mạnh gần 36,3% xuống còn 163,7 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Xuân mai Corp báo lãi hơn 20 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 6 lần vốn chủ sở hữu - Ảnh 2
Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 Xuân Mai Corp

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực cùng giá vốn bán hàng tăng cao tuy nhiên, lợi nhuận gộp của Xuân Mai vẫn mang về 190,3 tỷ đồng, giảm hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm, Xuân Mai đã tích cực kiểm soát và cắt giảm các khoản chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, vì thế, kết quả lợi nhuận trước thuế và sau thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 33,6 tỷ đồng và 20,6 tỷ đồng, tăng 24,1% và 41% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Xuân Mai đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với mục tiêu doanh thu 2.667 tỷ đồng, lãi sau thuế là 109,3 tỷ đồng. Nhưng với kết quả đạt được trong 3 quý đầu năm, có thể thấy, hiện Xuân Mai mới chỉ hoàn thành xấp xỉ 19% kế hoạch và còn cách rất xa mục tiêu đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2018, Xuân mai có tổng tài sản đạt mức 4.364 tỷ đồng tăng 17% so với đầu năm, trong đó chủ yếu tăng từ các khoản phải thu dài hạn và đầu tư tài chính dài hạn. 

Bên cạnh đó, BCTC cũng cho thấy, hiện hàng tồn kho của doanh nghiệp này cũng đã tăng 20,7% so với đầu năm lên mức 1.081 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả đã tăng 18,1% lên mức 3.734 tỷ đồng, gấp gần 6 lần vốn chủ sở hữu của Xuân Mai. Tuy nhiên, khoản vay và nợ thuê tài chính đã có dấu hiệu giảm nhẹ từ mức 2.026 tỷ xuống còn 1.883 tỷ đồng.

 

Ánh Phượng

Theo SHTT

Tin Cùng Chuyên Mục