Kosy không hoàn thành kế hoạch 2018, nợ phải trả tăng gấp đôi

Mới đây, CTCP Kosy (Mã CK: KOS) đã công bố BCTC hợp nhất năm 2018 với doanh thu đạt 47,8 tỷ đồng, tăng 80% so với năm trước nhưng chỉ hoàn thành 95,6% kế hoạch đề ra. Trong khi đó, nợ phải trả lại tăng gấp đôi so với đầu năm, lên mức 596 tỷ đồng.

Kosy không hoàn thành kế hoạch 2018, nợ phải trả tăng gấp đôi - Ảnh 1

Theo đó, trong Quý IV/2018, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Kosy ghi nhận 483,4 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù giá vốn bán hàng tăng mạnh lên mức 446,8 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp của Tập đoàn vẫn tăng trưởng gấp 2,15 lần, với 36,5 tỷ.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế của Kosy ghi nhận 28,3 tỷ đồng tăng gấp 3,9 lần và lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với Quý IV/2017.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của Kosy đạt 901,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Cụ thể giá vốn tăng gấp 2,22 lần lên 813,8 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 1,64 lần với 15,5 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Kosy đạt lần lượt 61,5 tỷ đồng và 47,8 tỷ đồng , tăng 83% và 80% so với năm 2017.

Được biết, trước đó, ĐHCĐ Kosy đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với mục tiêu doanh thu lên mức 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 72% và 89% so với năm 2017.

Như vậy, với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã vượt kế hoạch doanh thu 28,8%, tuy nhiên, mới chỉ hoàn thành 95,6% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Kosy không hoàn thành kế hoạch 2018, nợ phải trả tăng gấp đôi - Ảnh 2
Nguồn: BCTC hợp nhất Quý IV/2018 Kosy

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Kosy có tổng tài sản đạt mức 1.715 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 34 lần lên mức 154 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi lên 834,2 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm lên mức 481,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến cuối năm 2018, nợ phải trả của Kosy đã tăng gấp đôi hồi đầu năm, từ mức 298 tỷ đồng lên 596 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Theo thuyết minh, khoản tăng thêm này là do trong kỳ Kosy đã đặt mua Quỹ đầu tư cơ hội PVI 235 trái phiếu phát hành theo mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, ngày đáo hạn 28/12/2021, lãi suất cố định 10,3% cho năm đầu tiên và được điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh lãi suất và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.

Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Kosy. Theo đó, doanh nghiệp này đã phát hành xong hành 62.25 triệu cổ phiếu riêng lẻ và thu về 622,5 tỷ đồng, chính thức nâng vốn điều lệ của Công ty lên 1.037,5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần trước khi tăng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Kosy sử dụng vào mục đích đầu tư và hoàn thiện các dự án hiện tại. Trong đó, Kosy dự kiến sẽ dùng 100,4 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, Thái Nguyên; dùng 100 tỷ đồng đầu tư vào Dự án khu chức năng đô thị tại Đông Anh, Hà Nội; dùng 157 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị Kosy Bắc Giang; dùng 144 tỷ đồng đầu tư vào tiểu khu đô thị số 17, tỉnh Lào Cai; góp 73,5 tỷ đồng vào CTCP KPT Việt Nam và bổ sung vốn lưu động 47,6 tỷ đồng.

Kosy không hoàn thành kế hoạch 2018, nợ phải trả tăng gấp đôi - Ảnh 3
Các dự án của Kosy

Hương Nguyên

Theo SHTT

 

 

Tin Cùng Chuyên Mục