Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

PPC, HCM, NTP, SED, HTC, TVD, TTD vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp - Ảnh 1

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 18,94%% (01 cổ phiếu nhận 1.894 đồng). Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Trung (SED): Ngày 13/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Tổng tỷ lệ chi trả 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Than Vàng Danh Vinacomin (TVD): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2021.

Theo Thái Mạnh

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tin Cùng Chuyên Mục