VnFinance
Thứ ba, 14/05/2024, 10:05 AM

Lộ diện ngân hàng báo lãi đậm nhất quý I/2024, kinh doanh một quý gấp gần 4 lần cả năm 2023

PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2024 cao đột biến, đạt gần 344 tỷ đồng, gấp bốn lần kết quả kinh doanh cả năm 2023 và gấp 5 lần kết quả kinh doanh năm 2022.

PVcomBank báo lãi tăng đột biến trong quý I/2024. Ảnh: PVcomBank
PVcomBank báo lãi tăng đột biến trong quý I/2024. Ảnh: PVcomBank

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2024, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) lãi trước thuế gần 344 tỷ đồng, gấp gần 70 lần mức lợi nhuận trước thuế 4,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, PVcomBank là nhà băng có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất. Đồng thời, kết quả này cũng gấp gần 4 lần lợi nhuận của cả năm 2023 và gần 5 lần lợi nhuận cả năm 2022.

Động lực tăng trưởng của nhà băng đến từ sự phục hồi của thu nhập lãi thuần, cùng hoạt động chứng khoán đầu tư.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần – "nồi cơm chính" của nhà băng đạt gần 227 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 13 tỷ đồng cùng kỳ. Quý I/2023, do chi phí lãi và các chi phí tương tự bị đội lên cao, thu nhập lãi thuần của PVcomBank âm 13 tỷ đồng. Nhưng năm nay, mặt bằng lãi suất thấp giúp nhà băng giảm chi phí trả lãi đáng kể, từ đó cải thiện thu nhập lãi thuần.

Một nguyên nhân khác giúp PVcomBank đạt tăng trưởng đột biến trong ba tháng đầu năm nay là sự cải thiện của hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Lãi từ hoạt động này đạt hơn 889 tỷ đồng, tăng gấp hơn 11 lần so với mức gần 80 tỷ đồng so với quý I/2023.

Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác như dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán kinh doanh, hoạt động khác và góp vốn, mua cổ phần lại giảm mạnh.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ còn gần 20 tỷ đồng, giảm 78,7%; lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh còn 95 tỷ đồng, giảm 28,6%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lỗ gần 1 tỷ đồng so với khoản lãi 127 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản ngân hàng đạt 223.722 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 0,5% xuống 97.147 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3,6% lên 183.848 tỷ đồng. Nợ xấu của PVComBank ở mức 3.880 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm.


VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance