VnFinance
Chủ nhật, 10/12/2023, 13:20 PM

Một ngân hàng chuẩn bị chia cổ tức 7,5% trước khi kết thúc năm 2023

Ngân hàng này dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tăng vốn thêm 625 tỷ đồng.

chia cổ tức-VNF

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa có nghị quyết triển khai việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2023 thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ 7,5% (đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận 75 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn thực hiện được lấy từ từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 của ngân hàng sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 1 sẽ được thực hiện trong năm 2023, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 4/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm tối đa 1.521 tỷ đồng thông qua hai đợt. Đợt 1 tăng tối đa 625 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 tăng tối đa thêm gần 896 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 7/12 cổ phiếu BAB của BacABank dừng ở mức 12.800 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 3% giá trị so với đầu năm.


VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance