VnFinance
Thứ bảy, 30/09/2023, 09:31 AM

Phân lô tách thửa “băm” nát Đảo Ngọc: Loạt sai phạm réo tên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc xuất hiện dày đặc trong Kết luận Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất tại khu vực Đảo Ngọc (xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi), do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký ban hành.

Phân lô tách thửa “băm” nát Đảo Ngọc: Loạt sai phạm réo tên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi
Ông Nguyễn Đức Trung - Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi từ tháng 4/2021 đến nay.
 

Trước đó, ngày 13/10/2022, trước thực trạng phân lô, tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm “đón đầu” các dự án hạ tầng diễn ra tràn lan tại Đảo Ngọc, tác động tiêu cực đến quá trình đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng lớn, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đô thị của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo Thanh tra toàn diện.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra một số tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi (thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi), UBND xã Tịnh An, các cá nhân nguyên là lãnh đạo UBND xã Tịnh An, Công chức địa chính xã Tịnh An. Giai đoạn thanh tra từ năm 2015 đến tháng 9/2022, đây được cho là giai đoạn “bùng nổ” phân lô, tách thửa để chờ dự án.

Phân lô tách thửa “băm” nát Đảo Ngọc: Loạt sai phạm réo tên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.
 

Báo Xây dựng trích lược một số nội dung đáng chú ý được Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận, như sau:

Đảo Ngọc bao gồm toàn bộ thôn Ân Phú và một phần thôn Ngọc Thạch – Năm giữa sông Trà Khúc, thuộc xã Tịnh An, diện tích tự nhiên khoảng 200ha, với 328 hộ dân, tương ứng 1.076 nhân khẩu. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 9/2022, các hộ gia đình, cá nhân ở Đảo Ngọc đã phát sinh 325 hồ sơ đề nghị tác 220 thửa đất gốc (số lượng hồ sơ nhiều hơn số thửa đất gốc là do có một số thửa được tách 2 lần trở lên).

Giai đoạn trên, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi đã giải quyết cho 319 hồ sơ đề nghị tách 214 thửa đất gốc có tổng diện tích gần 170.000m2, được tách ra thành 1.227 thửa đất (gấp gần 6 lần) với tổng diện tích hơn 162.000m2 (Giảm hơn 7.500m2 do có 103 trường hợp tự chừa một phần diện tích để làm đường đi vào đất).

Có 103 trường hợp được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi trình cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, sau đó trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi giải quyết tách thửa từ thửa đất gốc, có tự bố trí 6.310m2 làm đường đi, sau đó đủ điều kiện tách thành 546 thửa. Đến nay, phần lớn số thửa đất sau khi tách (737 thửa) đã được mua bán 1.018 lần (có nhiều thửa chuyển nhượng từ 2 lần trở lên). Trong đó có 468 thửa (57.656m2) đã chuyển quyền cho những hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu ngoài xã Tịnh An.

Trong khi đó, suốt thời gian trên các cơ quan chức năng không tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến việc tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực này.

Qua kiểm tra, xác minh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, năm 2019, UBND xã Tịnh An thực hiện 1 đợt kiểm kê đất đai, đồng thời hàng năm đều có thống kê đất đai toàn xã theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan này đã không kịp thời cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính theo quy định, sau khi nhận được kết quả giải quyết thủ tục tách thửa, chuyển quyền do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi gửi đến. Điều này đã dẫn đến kết quả thống kê biến động đất đai tại khu vực không sát với thực tế quản lý, sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất diễn ra với số lượng, tần suất lớn trong giai đoạn này.

Cùng với đó, tại khu vực Đảo Ngọc có 2 loại Quy hoạch được phê duyệt, gồm: Quy hoạch theo Đề án xây dựng nông thôn mới xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 lập tháng 10/2013; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sơn Tịnh và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, khi giải quyết thủ tục thì Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi chỉ đối chiếu với Quy hoạch nông thôn mới, hoàn toàn không đối chiếu với Quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Toàn bộ diện tích hơn 6.300m2 do người dân tự bố trí để làm đường đi, hòng để được giải quyết thủ tục tách thửa, cấp “sổ đỏ” không có quy hoạch đất giao thông, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới được duyệt.

Phân lô tách thửa “băm” nát Đảo Ngọc: Loạt sai phạm réo tên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi
Các dự án đầu tư công gặp khó trước “nạn” phân lô, tách thửa tại Đảo Ngọc.
 

Từ khi UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành một số văn bản về việc chấp thuận cho một số nhà đầu tư tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư Dự án khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc vào tháng 9/2017, thì tình hình tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại Đảo Ngọc tăng đột biến. Trong 3 năm từ 2017-2019 có đến 280 trường hợp, trong khi trước đó mỗi năm chỉ có khoảng 10 trường hợp.

Dù địa bàn xảy ra việc “bùng nổ” phân lô, tách thửa là thế nhưng những cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai liên quan, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi, Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi; UBND xã Tịnh An hoàn toàn không có bất kỳ báo cáo, đề xuất nào cho cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, với đặc thù là đô thị, UBND thành phố Quảng Ngãi có ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý đô thị, có nội dung quy định về việc tự chừa đường đi khi tách thửa phải đảm bảo chiều rộng đường tối thiểu 3m, nhưng không được các cơ quan có liên quan áp dụng. Đồng thời, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chậm trễ trong việc thực hiện kiến nghị tại Kết luận Thanh tra của cơ quan chuyên môn, dẫn đến việc văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Quảng Ngãi còn hiệu lực, nhưng không được các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức thực thi, mà cụ thể là nạn phân lô, tách thửa tại Đảo Ngọc. Ngoài ra, UBND thành phố Quảng Ngãi đã không đề ra biện pháp quản lý đất đai chặt chẽ, dẫn đến tình trạng người dân thực hiện tách thửa tràn lan, từ đó tách thành những thửa đất không có đường đi chính thức.

Qua thanh tra 100 hồ sơ thửa đất được tách thửa từ thửa đất gốc và kiểm tra trên thực địa, thanh tra phát hiện 28 trường hợp sai sót. Đồng thời, có 35/100 trường hợp được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi trình cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, sau đó trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi giải quyết thủ tục tách thửa từ thửa đất gốc, tự bố trí hơn 3.300m2 làm đường đi, thành 163 thửa đất mới không đúng quy định. Trong đó, 102 thửa đất mới sau đó đã được chuyển quyền sử dụng cho người khác.

Phân lô tách thửa “băm” nát Đảo Ngọc: Loạt sai phạm réo tên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi
Các cơ quan có liên quan đã “im lặng” trong khi nạn phân lô, tách thửa ở Đảo Ngọc diễn biến nóng, phức tạp.
 

Đồng thời, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi đã giải quyết thủ tục tách thửa với thủ tục tự chừa đường đi trong cùng một thủ tục là không đúng quy định.

Dù pháp luật không có quy định giao thẩm quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai các cấp được cho phép người dân tự bố trí, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở, đất nông nghiệp sang đất giao thông làm đường đi (Chỉ có quy định tặng cho Nhà nước – đại diện là UBND các cấp, quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung). Tuy nhiên, quá trình giải quyết thủ tục đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai đã không trả hồ sơ, hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định, đến nay phần đất “hiến” này vẫn còn trong thửa đất của người dân đang sử dụng.

Qua thanh tra nhận thấy, có 8 trường hợp đề nghị tách thành 42 thửa đất có tự chừa một phần diện tích để làm “đường đi mới” với mặt cắt ngang chỉ 2m đều có lý do cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tế đến này phần lớn số lô đất sau khi tách đã được chuyển nhượng cho người khác (31/42 lô).

Cùng với đó, qua kiểm tra 28/100 trường hợp tách thửa tại Đảo Ngọc, cơ quan Thanh tra phát hiện có 16 trường hợp tự chừa đường đi đều còn nguyên hiện trạng như trước khi tách thửa. Các thửa đất này hiện vẫn đang trồng cây, nhà, vật kiến trúc trên phần đất thể hiện trên hồ sơ là đường đi tự chừa. Không có ranh giới trên thực địa giữa các thửa đất sau khi tách. Nghiêm trọng hơn, có 10 trường hợp ranh giới tách thửa cắt qua nhà, công trình hiện hữu vẫn còn nguyên hiện trạng, nên trên thực địa không thể xác định được ranh giới của thửa đất.

Cơ quan Thanh tra còn phát hiện, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi trình cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, sau đó trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi giải quyết cho 10 trường hợp tách 11 thửa đất thành nhiều thửa nhỏ. Trong đó có 28 thửa hoàn toàn là đất nông nghiệp và 1 thửa đất chỉ có diện tích 50m2 (trái quy định). Việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp “sổ đỏ” cho các trường hợp này được cho là không có cơ sở pháp lý. Đến nay, đã có 12 thửa đất sau khi tách được chuyển quyền sử dụng.

Cùng với đó, giai đoạn trên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi trình cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, sau đó trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho phép 21 trường hợp xác định lại diện tích đất ở trong trong trường hợp thửa đất có ao, vườn không đúng quy định. Việc làm này dẫn đến người dân không nộp tiền sử dụng đất, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước với số tiền tạm tính là hơn 571 triệu đồng. Đến nay, 21 thửa đất này đã “biến” thành 140 thửa và đã chuyển nhượng cho người khác 96 thửa.

Phân lô tách thửa “băm” nát Đảo Ngọc: Loạt sai phạm réo tên Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi
Trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân sẽ được chỉ rõ trong thời gian tới.
 

Qua kiểm tra 100/214 trường hợp, Cơ quan Thanh tra nhận thấy từ 101 thửa đất ban đầu (tổng diện tích gần 83.000m2) đã được tách thành 586 thửa. Đồng thời các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất 386 thửa đất sau khi tách.

Kết quả thanh tra chưa phát hiện có vi phạm về trình tự, thủ tục về chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có 50 trường hợp nhận chuyển nhượng quyền chọn thửa đất gốc để sau đó tách thành 211 thửa và 48 trường hợp nhận chuyển quyền từ thửa đất đã được tách, để tiếp tục “xé” thành 145 thửa mới, với diện tích nhỏ hơn rồi sau chuyển nhượng.

Đồng thời, đến nay hầu hết các thửa đất sau khi tách thửa, chuyển quyền vẫn còn hiện trạng như trước khi tách, không hề tiến hành xây dựng nhà cửa trên đất. Đồng thời, phần lớn số lô đất được tách ra đã được chuyển nhượng cho người có hộ khẩu ngoài xã Tịnh An.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ ra, tháng 8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Ngày 10/9/2019, UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, trước đó, có 6 trường hợp đang sử dụng 7 thửa đất gốc đã tách thành… 70 thửa đất mới. Trong đó, có 58/70 thửa đất mới này bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc một phần bởi dự án đầu tư công nói trên (trong đó phần lớn các thửa đã được chuyển nhượng cho người khác).

Hơn nữa, trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án, có 3 trường hợp được công nhận diện tích đất ở không đúng quy định và 1 trường hợp cấp đổi, cấp lại “sổ đỏ” có công nhận tăng diện tích không đúng quy định.


Vì sao TP HCM không dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm?
Vì sao TP HCM không dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm?

Do tính chất đặc biệt của Khu đô thị mới Thủ Thiêm như chức năng, quy mô và nguồn vốn đầu tư cho công tác GPMB và bố trí tái định cư nên UBND...

Làm thế nào để chuyển đổi đất 50 năm sang đất thổ cư?
Làm thế nào để chuyển đổi đất 50 năm sang đất thổ cư?

Sau một khoảng thời gian sử dụng đất 50 năm, nhiều người có ý định thay đổi sử dụng đất được cấp, cụ thể là để ở. Tuy nhiên, nếu thay đổi mục đích sử...

Tin bất động sản tuần qua: Chung cư cũ ở Khánh Hòa xuống cấp nghiêm trọng
Tin bất động sản tuần qua: Chung cư cũ ở Khánh Hòa xuống cấp nghiêm trọng

Hà Nam tìm nhà đầu tư dự án 550 tỷ đồng; Có tình trạng hiến đất làm đường phân lô bán nền ở Tây Ninh; Bất động sản xanh ở Việt Nam còn nhiều hạn...

TP.HCM đón thêm hàng trăm căn hộ chung cư giá chỉ từ 26 triệu đồng/m2
TP.HCM đón thêm hàng trăm căn hộ chung cư giá chỉ từ 26 triệu đồng/m2

Đây là các căn hộ thuộc dự án Dream Home Riverside vừa được Sở Xây dựng cấp phép bán ra thị trường.

Giá nhà ở Hồng Kông giảm 20%, chuyên gia khuyên gì cho nhà đầu tư quốc tế?
Giá nhà ở Hồng Kông giảm 20%, chuyên gia khuyên gì cho nhà đầu tư quốc tế?

Với giá bất động sản trong thành phố tại Hồng Kông giảm 15-20% kể từ mức đỉnh, Peter Churchouse của Portwood Capital cho biết bây giờ có thể là thời điểm tốt để mua...

Bắc Ninh sẽ có 4 thành phố trước năm 2030
Bắc Ninh sẽ có 4 thành phố trước năm 2030

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó...

Hà Nam kêu gọi nhà đầu tư cho hai dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng
Hà Nam kêu gọi nhà đầu tư cho hai dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Quốc lộ...

Rà soát, đánh giá thị xã Đông Triều theo tiêu chí đô thị loại III
Rà soát, đánh giá thị xã Đông Triều theo tiêu chí đô thị loại III

Ngày 8/12, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo rà soát tiêu chí đô thị loại III thị xã Đông Triều và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ...

Tin bất động sản ngày 9/12: Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án
Tin bất động sản ngày 9/12: Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ thông tin về sai phạm tại Công ty địa ốc Hoàng Quân; TP Hải Phòng miễn lệ phí cấp sổ đỏ từ năm 2024; Khởi công khu căn hộ Eaton Park Thành phố Thủ Đức… là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

10 năm qua giá bán nhà thấp tầng tại TP HCM tăng gần 7 lần
10 năm qua giá bán nhà thấp tầng tại TP HCM tăng gần 7 lần

Trong báo cáo thị trường nhà liền thổ của Cushman & Wakefield vừa được công bố đơn vị này cho biết trong 10 năm qua, nguồn cung nhà thấp tầng tại TP HCM tăng 6,9 lần, giá bán loại hình này cũng gấp gần 7 lần, lên 330 triệu đồng mỗi m2.

Đắk Nông: Chấp thuận đầu tư Dự án Gia Nghĩa Golden Valley hơn 880 tỷ đồng
Đắk Nông: Chấp thuận đầu tư Dự án Gia Nghĩa Golden Valley hơn 880 tỷ đồng

UBND tỉnh Đắk Nông vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Gia Nghĩa Golden Valley (tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung...

Bình Dương: Tập đoàn CapitaLand “thâu tóm” dự án bất động sản hơn 18.000 tỷ đồng từ Becamex IDC
Bình Dương: Tập đoàn CapitaLand “thâu tóm” dự án bất động sản hơn 18.000 tỷ đồng từ Becamex IDC

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 3622 về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị mới (tại các lô B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15 quy mô...

Cần Thơ: Mời gọi đầu tư 21 dự án phát triển đô thị
Cần Thơ: Mời gọi đầu tư 21 dự án phát triển đô thị

Ngày 07/12, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND Về vệc ban hành Danh mục dự án thu hít đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025...

Thành phố Hồ Chí Minh gỡ vướng các dự án nhà ở xã hội, giữ chỉ tiêu 6.500 căn nhà năm 2024
Thành phố Hồ Chí Minh gỡ vướng các dự án nhà ở xã hội, giữ chỉ tiêu 6.500 căn nhà năm 2024

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, dự kiến trong năm 2024, với 8 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó cố gắng giữ chỉ tiêu khoảng 6.500 căn...

Hơn 600 căn hộ cao cấp Sunshine Diamond River đã sẵn sàng bàn giao vào cuối năm 2023
Hơn 600 căn hộ cao cấp Sunshine Diamond River đã sẵn sàng bàn giao vào cuối năm 2023

Với mô hình quần thể đô thị phức hợp mang phong cách “Resort 4.0 bên sông Sài Gòn”, Sunshine Diamond River đang được tổng thầu SCG đẩy nhanh tiến độ thi công...

Hà Nội: Quy hoạch hơn 1.600 bãi đỗ xe, mới làm được... 96 !
Hà Nội: Quy hoạch hơn 1.600 bãi đỗ xe, mới làm được... 96 !

Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Quân cho biết, theo quy hoạch, Thành phố có 1.620 bãi đỗ xe, trong đó, có 73 bãi đỗ xe ngầm. Đến nay, đã triển khai được 96 bãi...

Tin bất động sản ngày 8/12: Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp giảm giá bán, cơ cấu lại phân khúc
Tin bất động sản ngày 8/12: Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp giảm giá bán, cơ cấu lại phân khúc

Hà Nam tìm chủ đầu tư dự án nhà ở gần 620 tỷ đồng; Hà Nội biểu quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; Hải Dương thu hồi hơn 1.000 ha đất tại hàng loạt dự án dân cư, đô thị… là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Quy định xây nhà, cấp sổ đỏ đối với đất 50 năm
Quy định xây nhà, cấp sổ đỏ đối với đất 50 năm

Người dân cần nắm rõ các quy định về xây dựng nhà, cấp sổ đỏ đối với đất có thời hạn 50 năm.

Đồng Nai: Dự án khu đô thị “tỷ đô” sẽ được thực hiện xuyên suốt trong 12 năm
Đồng Nai: Dự án khu đô thị “tỷ đô” sẽ được thực hiện xuyên suốt trong 12 năm

Khu đô thị Hiệp Hòa (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có quy mô lớn, nhiều dự án thành phần, nguồn vốn lớn nên năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư là hết sức...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn