VnFinance
Thứ sáu, 22/12/2023, 14:31 PM

Sacombank ước lãi trước thuế năm 2023 đạt hơn 9.500 tỷ đồng

Ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm nay tăng 50% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

06_ennk

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) cho biết, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của nhà băng này ước đạt gần 664.000 tỷ đồng, trong đó tài sản có sinh lời chiếm 90,3%. Tổng huy động vốn ước đạt hơn 574 nghìn tỷ đồng; cho vay ước đạt hơn 487 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 của Sacombank ước đạt hơn 9.500 tỷ, tăng 50% so năm trước và đạt 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2%.

Theo Sacombank, công tác thu hồi và xử lý nợ được ngân hàng quyết liệt thực hiện, ước gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng được xử lý thành công, nâng tổng mức thu hồi lũy kế lên gần 95.000 tỷ. Các tỷ lệ an toàn hoạt động và chỉ số tài chính được cân bằng giữa mục tiêu an toàn và hiệu quả: Tỷ lệ CAR ước đạt 9,45%, tỷ lệ LDR ước đạt 83%, tỷ lệ NIM ước đạt 3,88%, các chỉ số ROA, ROE lần lượt ước đạt 1,21% và 18,03%, tăng 0,3 và 4,2%. 

Sacombank đã trích lập 100% dự phòng cho toàn bộ danh mục nợ tài sản tồn đọng còn lại chưa xử lý, qua đó tiệm cận hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Đề án tái cơ cấu.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm, Sacombank báo lãi trước thuế đạt 6.840 tỷ đồng , tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ước tính trong quý 4/2023, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.600 tỷ đồng.


VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance