Một công ty bất động sản bị phạt và truy thu hơn 30 tỷ đồng tiền thuế

Một công ty bất động sản bị phạt và truy thu hơn 30 tỷ đồng tiền thuế

Doanh nghiệp 01/03/2023, 15:23

PWA phải nộp đủ số tiền thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh bất động sản còn thiếu là hơn 20 tỷ đồng và nộp tiền chậm nộp thuế TNDN hơn 6,2 tỷ đồng.