Ngân hàng VIB công bố lợi nhuận đạt hơn 7.814 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ

Ngân hàng VIB công bố lợi nhuận đạt hơn 7.814 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ

Tài chính - Ngân hàng 28/10/2022, 17:15

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng VIB đạt hơn 7.814 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi dự thu cũng tăng đến 47% lên gần 2.732 tỷ đồng...