Topic : Bọ Xay dưng

Cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội trong 5 năm

Cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội trong 5 năm

Bất động sản 25/12/2023, 22:34

Mới đây, Bộ Xây dựng có báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành xây dựng. Theo Bộ Xây dựng, báo cáo của các địa...