Ngành Ngân hàng 2022: Không chỉ “Cá lớn nuốt cá bé” mà đã đến thời “Cá nhanh nuốt cá chậm”

Ngành Ngân hàng 2022: Không chỉ “Cá lớn nuốt cá bé” mà đã đến thời “Cá nhanh nuốt cá chậm”

Tài chính - Ngân hàng 03/01/2023, 09:39

“Trong tài chính, hiếm khi nào nhỏ lại đẹp”- Xin mượn câu nói trong cuốn sách “Đồng tiền lên ngôi” của tác giả Niall Ferguson để hình dung về lý do vì sao các nhà...