Phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Bất động sản 03/04/2023, 17:43

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập...