20,5 tỷ USD hỗ trợ châu Á - Thái Bình Dương phục hồi sau COVID - 19

20,5 tỷ USD hỗ trợ châu Á - Thái Bình Dương phục hồi sau COVID - 19

Doanh nghiệp 25/04/2023, 07:51

Trong năm 2022, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cam kết 20,5 tỷ USD từ nguồn vốn riêng của mình để giúp khu vực châu Á - Thái Bình Dương...