Tổng doanh thu 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng

Tổng doanh thu 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng

Doanh nghiệp 15/12/2022, 17:07

Hầu hết các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban đều hoàn thành, vượt kế hoạch về lợi nhuận.