Doanh nghiệp và nhà đầu tư 'ngóng' chính sách tín dụng bất động sản năm 2023

Doanh nghiệp và nhà đầu tư "ngóng" chính sách tín dụng bất động sản năm 2023

Bất động sản 05/11/2022, 08:19

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: "Trong thời gian tới, chính sách điều hành tín dụng sẽ nằm trong khuôn khổ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định kinh...