Cơ cấu cho vay tại ngân hàng Agribank chuyển biến ra sao?

Cơ cấu cho vay tại ngân hàng Agribank chuyển biến ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 04/04/2023, 07:21

Trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng Agribank đạt 22.087 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021. Tuy nhiên, lượng bất động sản thế chấp tại ngân hàng Agribank...