Thị giá tăng 75% từ đáy, cổ đông lớn muốn mua thêm 10 triệu cổ phiếu ITA

Thị giá tăng 75% từ đáy, cổ đông lớn muốn mua thêm 10 triệu cổ phiếu ITA

Chứng khoán 16/12/2022, 18:06

Tạm tính tại mức thị giá ITA hiện tại, Đại học Tân Tạo dự kiến phải chi khoảng 45 tỷ đồng nếu muốn mua đủ số cổ phiếu đăng ký.