Đất phân lô tách thửa sẽ đi đâu về đâu?

Đất phân lô tách thửa sẽ đi đâu về đâu?

Bất động sản 01/03/2023, 22:47

Đầu năm 2022, thị trường bất động sản xuất hiện nhiều đợt sốt đất tại các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, đó đa số là những sản phẩm tự phát...