Topic : điểm ESG

VPB tiếp tục lọt top 20 cổ phiếu có tính phát triển bền vững tốt nhất

VPB tiếp tục lọt top 20 cổ phiếu có tính phát triển bền vững tốt nhất

Tài chính - Ngân hàng 12/12/2022, 11:36

Với điểm số ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tăng từ 79% trong kỳ đánh giá năm 2021 lên 83% trong năm 2022, VPBank lần thứ 4 liên tiếp lọt top 20...