Một thành viên của Trungnam Group báo lãi giảm, ROE gần 20%

Một thành viên của Trungnam Group báo lãi giảm, ROE gần 20%

Doanh nghiệp 05/04/2023, 09:32

Năm 2022, Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam - thành viên của Trungnam Group lãi sau thuế hơn 251 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước...