Quảng Nam gia hạn tiến độ cho loạt dự án bất động sản, nhiều dự án được gia hạn 'lần cuối cùng'

Quảng Nam gia hạn tiến độ cho loạt dự án bất động sản, nhiều dự án được gia hạn 'lần cuối cùng'

Bất động sản 28/05/2022, 09:19

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất gia hạn tiến độ cho loạt dự án bất động sản. Nhiều dự án được tỉnh này nhấn mạnh “đây là lần cuối cùng gia hạn tiến độ”.