Tesla tạm dừng cài đặt bản beta Full Self-Driver do ‘nguy cơ va chạm’

Tesla tạm dừng cài đặt bản beta Full Self-Driver do ‘nguy cơ va chạm’

Doanh nghiệp 03/03/2023, 08:01

Theo một trang hỗ trợ mới của công ty, Tesla đang tạm dừng cài đặt mới phần mềm beta Tự lái hoàn toàn (Full Self-Driving) tại Hoa Kỳ và...