Tin bất động sản ngày 5/5: TP HCM đề xuất thí điểm đổi đất nông nghiệp lấy đất ở

Tin bất động sản ngày 5/5: TP HCM đề xuất thí điểm đổi đất nông nghiệp lấy đất ở

Bất động sản 05/05/2023, 12:04

Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư Khu dịch vụ đô thị và du lịch biển hơn 400 tỷ đồng; Khánh Hòa chuyển hơn 3.500 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp...