Dòng tiền bất động sản 2023 sẽ 'đói' vốn hay thừa vốn?

Dòng tiền bất động sản 2023 sẽ "đói" vốn hay thừa vốn?

Bất động sản 05/01/2023, 14:39

Chuyên gia cho rằng, kênh dẫn vốn chính cho ngành bất động sản có sự điều tiết. Cụ thể, nhà nước sẽ vẫn tiếp tục duy trì động thái siết chặt phát hành trái phiếu...