Bố trí nguồn lực để đến năm 2025 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh

Bố trí nguồn lực để đến năm 2025 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh

Tin nóng 07/06/2022, 15:27

Quốc hội quyết định bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thành hai DA thành phần đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận