Hải Phát Invest: “Lùm xùm” tại dự án Thanh Hà Cienco 5, lợi nhuận sụt giảm 35% sau 9 tháng

Hải Phát Invest: “Lùm xùm” tại dự án Thanh Hà Cienco 5, lợi nhuận sụt giảm 35% sau 9 tháng

Doanh nghiệp 04/11/2022, 19:22

Luỹ kế 9 tháng, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận sau thuế đạt 123 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ 2021.