Doanh nghiệp phân bón năm 2023: Doanh thu được dự báo tiếp tục ở mức cao

Doanh nghiệp phân bón năm 2023: Doanh thu được dự báo tiếp tục ở mức cao

Doanh nghiệp 30/01/2023, 17:23

Báo cáo Chiến lược 2023 mới thực hiện của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhận định, giá ure dự báo giảm trong năm 2023 so với giá trung bình năm 2022...