Giá cà phê hôm nay 5/12: Không có biến động

Giá cà phê hôm nay 5/12: Không có biến động

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/12/2023, 10:09

Giá cà phê hôm nay 5/12 tại thị trường trong nước đi ngang và ổn định.

Giá cà phê hôm nay 30/11: Thị trường trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 30/11: Thị trường trong nước tăng nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/11/2023, 09:56

Giá cà phê hôm nay 30/11 tại thị trường trong nước tăng nhẹ 400 đồng.

Giá cà phê hôm nay 25/11: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Giá cà phê hôm nay 25/11: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/11/2023, 15:27

Giá cà phê hôm nay 25/11 giá cà phê tại thị trường trong nước tăng tiếp phiên thứ hai tại thị trường thế giới Robusta và Arabica trái chiều

Giá cà phê hôm nay 19/11: Thị trường ổn định

Giá cà phê hôm nay 19/11: Thị trường ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/11/2023, 09:04

Giá cà phê hôm nay 19/11 kết thúc tuần giao dịch cao nhất ở mức 58.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 19/11: Thị trường ổn định

Giá cà phê hôm nay 19/11: Thị trường ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 19/11/2023, 09:59

Giá cà phê hôm nay 19/11 kết thúc tuần giao dịch cao nhất ở mức 58.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 18/11: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 18/11: Thị trường trong nước giảm sâu

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/11/2023, 10:17

Giá cà phê hôm nay 18/11 tại thị trường trong nước quay đầu giảm sâu.

Giá cà phê hôm nay 17/11: Thị trường trong nước tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 17/11: Thị trường trong nước tăng trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/11/2023, 09:05

Giá cà phê hôm nay 17/11 tại thị trường trong nước tăng trở lại, cán mốc 60.000 đồng.

Giá cà phê hôm nay 16/11: Robusta đảo chiều tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 16/11: Robusta đảo chiều tăng mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 16/11/2023, 09:37

Giá cà phê hôm nay 16/11 trong nước giảm nhẹ, Robusta đảo chiều tăng mạnh.

Giá cà phê hôm nay 15/11: Thị trường trong nước bật tăng

Giá cà phê hôm nay 15/11: Thị trường trong nước bật tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 15/11/2023, 10:02

Giá cà phê hôm nay 15/11 tại thị trường trong nước tăng mạnh 1.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 14/11: Robusta bật tăng mạnh, vượt mốc 2.500 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 14/11: Robusta bật tăng mạnh, vượt mốc 2.500 USD/tấn

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/11/2023, 09:53

Giá cà phê hôm nay 14/11 trên thị trường thế giới Robusta bật tăng mạnh, Arabica cũng tăng trở lại.

Giá cà phê hôm nay 13/11: Không có biến động

Giá cà phê hôm nay 13/11: Không có biến động

Hàng hoá - Tiêu dùng 13/11/2023, 10:04

Giá cà phê hôm nay 13/11 đi ngang và ổn định quanh mốc 58.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 11/11: Thị trường trong nước tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay 11/11: Thị trường trong nước tiếp tục tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 11/11/2023, 09:42

Giá cà phê hôm nay 11/11 tiếp tục tăng thêm 500 đồng tại thị trường trong nước.

Giá cà phê hôm nay 9/11: Thị trường trong nước quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 9/11: Thị trường trong nước quay đầu giảm mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 09/11/2023, 09:59

Giá cà phê hôm nay 9/11 tại thị trường trong nước giảm mạnh.

Giá cà phê hôm nay 8/11: Thị trường trong nước tăng

Giá cà phê hôm nay 8/11: Thị trường trong nước tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/11/2023, 09:42

Giá cà phê hôm nay 8/11 tăng từ 500 - 900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 7/11: Tiếp tục xu hướng giảm

Giá cà phê hôm nay 7/11: Tiếp tục xu hướng giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 07/11/2023, 09:48

Giá cà phê hôm nay 7/11 tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng giảm.

Giá cà phê hôm nay 6/11: Thị trường trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 6/11: Thị trường trong nước giảm nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/11/2023, 09:46

Giá cà phê hôm nay 6/11 giảm nhẹ tại thị trường trong nước.

Giá cà phê hôm nay 5/11: Xu hướng tăng

Giá cà phê hôm nay 5/11: Xu hướng tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/11/2023, 08:52

Giá cà phê hôm nay 5/11 tại thị trường trong nước có xu hướng nhích nhẹ. Robusta tiếp tục tăng mạnh, Arabica cũng tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 4/11: Thị trường thế giới có xu hướng tăng

Giá cà phê hôm nay 4/11: Thị trường thế giới có xu hướng tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/11/2023, 09:41

Giá cà phê hôm nay 4/11 trên thị trường thế giới tăng trở lại.

Giá cà phê hôm nay 3/11: Thị trường trong nước giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 3/11: Thị trường trong nước giảm mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 03/11/2023, 09:35

Giá cà phê hôm nay 3/11 tại thị trường trong nước giảm mạnh; trên sàn quốc tế Robusta, Arabica tăng trở lại.

Giá cà phê hôm nay 2/11: Tăng nhẹ trở lại

Giá cà phê hôm nay 2/11: Tăng nhẹ trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/11/2023, 09:58

Giá cà phê hôm nay 2/11 tại thị trường trong nước tăng nhẹ.