Topic : gia heo hơi

Giá lợn heo hơi hôm nay 2/9: Điều chỉnh giảm ở một số địa phương

Giá lợn heo hơi hôm nay 2/9: Điều chỉnh giảm ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/09/2022, 08:36

Giá heo hơi hôm nay (2/9) giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại hai miền Bắc - Nam.