Giá heo hơi hôm nay 30/3: Đi ngang diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 30/3: Đi ngang diện rộng

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/03/2024, 10:14

Giá heo hơi hôm nay 30/3 đi ngang trên diện rộng.

Giá heo hơi hôm nay 4/3: Đi ngang ổn định

Giá heo hơi hôm nay 4/3: Đi ngang ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/03/2024, 08:24

Giá heo hơi hôm nay 4/3 đi ngang trên trên cả 3 miền.

Giá heo hơi hôm nay 28/2: Giảm rải rác tại các địa phương

Giá heo hơi hôm nay 28/2: Giảm rải rác tại các địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/02/2024, 09:52

Giá heo hơi hôm nay 28/2 giảm rải rác ở một vài địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 26/2: Đi ngang và ổn định

Giá heo hơi hôm nay 26/2: Đi ngang và ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/02/2024, 09:43

Giá heo hơi hôm nay 26/2 lặng sóng trên diện rộng.

Giá heo hơi hôm nay 25/2: Biến động trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 25/2: Biến động trái chiều

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/02/2024, 09:54

Giá heo hơi hôm nay 25/2 biến động trái chiều tại các vùng miền.

Giá heo hơi hôm nay 21/2: Miền Nam tăng cao

Giá heo hơi hôm nay 21/2: Miền Nam tăng cao

Hàng hoá - Tiêu dùng 21/02/2024, 09:30

Giá heo hơi hôm nay 21/2 ghi nhận miền Bắc giảm một vài nơi, miền Trung tăng rải rác, miền Nam tăng cao nhất 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20/2: Tăng tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay 20/2: Tăng tại miền Nam

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/02/2024, 09:30

Giá heo hơi hôm nay 20/2 ghi nhận tăng tại miền Nam; miền Trung đi ngang trên diện rộng.

Giá heo hơi hôm nay 29/1: Đứng yên trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 29/1: Đứng yên trên diện rộng

Hàng hoá - Tiêu dùng 29/01/2024, 09:37

Giá heo hơi hôm nay 29/1 đứng yên trên diện rộng.

Giá heo hơi hôm nay 25/1: Ghi nhận tăng trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay 25/1: Ghi nhận tăng trên cả nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/01/2024, 10:11

Giá heo hơi hôm nay 25/1 đồng loạt tăng ở cả 3 miền.

Giá heo hơi hôm nay 14/9: Giảm nhẹ ở miền Bắc và miền Nam

Giá heo hơi hôm nay 14/9: Giảm nhẹ ở miền Bắc và miền Nam

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/09/2023, 10:51

Giá heo hơi hôm nay 14/9 ghi nhận giảm ở hai miền Bắc - Nam.

Giá heo hơi hôm nay 13/9: Điều chỉnh giảm 1.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 13/9: Điều chỉnh giảm 1.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 13/09/2023, 10:22

Giá heo hơi hôm nay 13/9 giảm 1.000 đồng tại một số địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 12/9: Ghi nhận giảm rải rác

Giá heo hơi hôm nay 12/9: Ghi nhận giảm rải rác

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/09/2023, 09:47

Giá heo hơi hôm nay 12/9 giảm rải rác ở cả 3 miền.

Giá heo hơi hôm nay 10/9: Đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 10/9: Đi ngang trên diện rộng

Hàng hoá - Tiêu dùng 10/09/2023, 09:13

Giá heo hơi hôm nay 10/9 đi ngang trên diện rộng.

Giá heo hơi hôm nay 31/8: Giảm ở một vài địa phương

Giá heo hơi hôm nay 31/8: Giảm ở một vài địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 31/08/2023, 09:48

Giá heo hơi hôm nay 31/8 giảm nhẹ ở một vài địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 23/8: Giảm nhẹ ở một vài nơi

Giá heo hơi hôm nay 23/8: Giảm nhẹ ở một vài nơi

Hàng hoá - Tiêu dùng 23/08/2023, 09:35

Giá heo hơi hôm nay 23/8 hạ nhẹ ở một vài nơi.

Giá heo hơi hôm nay 14/8: Đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 14/8: Đi ngang trên diện rộng

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/08/2023, 09:40

Giá heo hơi hôm nay 14/8 giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 10/8: Biến động nhẹ ở một vài địa phương

Giá heo hơi hôm nay 10/8: Biến động nhẹ ở một vài địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 10/08/2023, 09:45

Giá heo hơi hôm nay 10/8 ghi nhận biến động nhẹ

Giá heo hơi hôm nay 1/8: Chững lại và đi ngang

Giá heo hơi hôm nay 1/8: Chững lại và đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/08/2023, 10:16

Giá heo hơi hôm nay 1/8 chững lại và đi ngang trên toàn vùng

Giá heo hơi hôm nay 30/7: Giảm cao nhất 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 30/7: Giảm cao nhất 5.000 đồng/kg

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/07/2023, 08:53

Giá heo hơi hôm nay 30/7 ghi nhận giảm đến 5.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24/7: Ổn định trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay 24/7: Ổn định trên cả nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/07/2023, 09:35

Giá heo hơi hôm nay 24/7 ghi nhận ổn định