Giá thuê mặt bằng văn phòng Hạng A tại TP HCM cao thứ 6 châu Á - Thái Bình Dương

Giá thuê mặt bằng văn phòng Hạng A tại TP HCM cao thứ 6 châu Á - Thái Bình Dương

Bất động sản 17/05/2023, 15:08

Theo Knight Frank Việt Nam, TP HCM hiện có giá thuê mặt bằng văn phòng hạng A cao thứ 6 châu Á - Thái Bình Dương.